Znicz

Od dnia 20 do 26 października zapraszamy wszystkich do wspólnej akcji zbierania zniczy, które zostaną zapalone na opuszczonych wałeckich grobach. Znicze można zostawiać w klasach lub bibliotece szkolnej.

Ideą akcji jest oddanie szacunku tym, których już nie ma wśród nas i tym, których grób został zapomniany i opuszczony.

Dziękujemy.

O autorze