– zadania

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
  • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
  • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

Zakres działań:

  • Załatwianie indywidualnych skarg.
  • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
  • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
  • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
  • Współdziałanie w …

    Czytaj więcej Zadania i funkcje

Góra