Dziewczyna siędząca w bibliotece przy biurku

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu jest ośrodkiem informacyjnym dla uczniów, nauczycieli i personelu administracyjnego. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni, w której mieści się również centrum multimedialne wyposażone w 6 komputerów ze stałym dostępem do internetu.

W celu szybkiego dotarcia do potrzebnych źródeł informacji czytelnicy mogą skorzystać z katalogów bibliotecznych: alfabetycznego, rzeczowego oraz kartotek.

Księgozbiór biblioteczny liczy aktualnie 18281 książek, w tym broszur, podręczników oraz zbiorów specjalnych (dokumentów niepiśmienniczych np. CD-ROMy).

Biblioteka gromadzi:

  • wydawnictwa informacyjne (informatory bezpośrednie)
  • podręczniki i programy nauczania
  • literaturę popularna i naukową
  • wydawnictwa albumowe
  • wydawnictwa pedagogiczne i metodyczne
  • dydaktyki różnych przedmiotów nauczania.

W bibliotece prowadzona jest działalność informacyjna, wizualna i słowna. Do pracy pedagogicznej należą też organizowane konkursy, gry i zabawy czytelnicze sprawdzające znajomość książek. Prowadzone są również zajęcia indywidualne oraz dla klas z edukacji czytelniczej i informacyjnej.

W czytelni natomiast, z pomocą nauczycieli bibliotekarzy oraz przy wykorzystaniu księgozbioru podręcznego można odrobić zadaną pracę domową, przygotować się do różnego rodzaju konkursów, zdobyć ciekawe informacje. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) składa się z czterech komputerów z dostępem do Internetu, drukarki i skanera oraz materiałów multimedialnych.