– mediacja

Dziewczynka zasłaniająca twarz rękoma

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
  • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
  • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
  • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń …

Czytaj więcej Sprawy sporne

Góra