Kartonowe modele budowli

Program koła modelarskiego

„Koło modelarskie” działa w naszej szkole od 1.09.2002 r.

Modelarstwo uważane jako hobby może być wspaniałym przykładem rozwijania uzdolnień manualnych uczniów tak potrzebnych i przydatnych w życiu codziennym. Jest to sposób na spędzenie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań technicznych. Uczniowie na zajęciach zajmują się indywidualnie sklejaniem modeli w zależności od zainteresowań: budynki, samoloty, czołgi, okręty oraz latawce. Ze względu na poziom umiejętności i stosowane techniki przy wykonywaniu modeli uczniowie sklejają głównie modele kartonowe.

Każdy z uczniów posiada własne stanowisko pracy wraz z niezbędnym wyposażeniem. Uczniowie zajmują się planowaniem i organizacją własnego stanowiska pracy, ćwiczą wykorzystanie prostych narzędzi do obróbki ręcznej, uczą się ekonomicznego wykorzystywania materiałów konstrukcyjnych, wzajemnie sobie pomagają podczas pracy, stosują własne rozwiązania konstrukcyjne przy budowie modeli.

Wykonane modele są malowane i lakierowane ze względów estetycznych i konserwacyjnych. Po sklejeniu modelu każdy uczeń otrzymuje kolejny do wykonania. Czas klejenia modelu jest uzależniony od stopnia jego skomplikowania oraz od zdolności manualnych i stopnia zaawansowania ucznia.

Cele:

 • Organizacja czasu wolnego uczniów.
 • Kształtowanie zasad pomocy koleżeńskiej.
 • Pogłębianie zainteresowań technicznych uczniów w ramach spędzania wolnego czasu.
 • Kreowanie cech charakteru (wytrwałości, cierpliwości, poczucia estetyki, odpowiedzialności, pracy w grupie).
 • Kształtowanie uzdolnień manualnych uczniów.
 • Doskonalenie odczytywania rysunków poglądowych i opracowywanie procesów technologicznych.
 • Kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi prostych.
 • Doskonalenie umiejętności przestrzennego i logicznego myślenia.
 • Organizowanie stanowiska pracy.
 • Stosowanie racjonalnego i ekonomicznego wykorzystywania materiałów konstrukcyjnych oraz praktycznego wdrażania zasad recyklingu.
 • Realizowanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w procesach wytwarzania.

Blok tematyczny: budowle

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Charakteryzuje style architektoniczne zabytkowych budowli w kraju.
 • Przedstawia krótki rys historyczny wykonywanego modelu.
 • Przelicza skalę modelu na wymiar rzeczywisty.
 • Określa cechy architektoniczne budynków.
 • Dokonuje analizy i poznaje etapy powstawania budowli.
 • Projektuje i wprowadza własne rozwiązania technologiczne do modeli (elementy obrotowe, przesuwane, otwierane itp.).
 • Eksponuje swoje osiągnięcia na konkursach i wystawach.

Formy pracy:

 • Analiza danych architektonicznych oraz konstrukcyjnych zawartych w instrukcji.
 • Przeliczenie skali budynku zawartej w danych modelu.
 • Sporządzenie procesu technologicznego.
 • Przygotowywanie elementów szkieletu do klejenia (naklejanie na karton, piłowanie).
 • Wykonanie elementów zwiększających estetykę budynku (okiennice, maszty, instalacja odgromowa, drzwi itp.).
 • Renowacja zniszczonych modeli (wykonywanie makiet).
 • Oklejanie modeli latarni morskich kamieniami, wykonywanie terenów zielonych (elementy makiety).
 • Lakierowanie modeli.
 • Udział w konkursach modelarskich.

Blok tematyczny: samoloty

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Określa podstawowe dane techniczne samolotów: rozpiętość, długość, wysokość, masa własna, masa całkowita, prędkość maksymalna, pułap, zasięg.
 • Przedstawia krótki rys historyczny wykonywanego modelu.
 • Przelicza skalę modelu na wymiar rzeczywisty.
 • Omawia cechy konstrukcyjne samolotów.
 • Dokonuje doboru farb i wykonuje barwy maskujące na modelach.
 • Wprowadza własne rozwiązania konstrukcyjne do modelu (wykonanie elementów ruchomych).
 • Dobiera właściwe materiały konstrukcyjne.
 • Eksponuje swoje osiągnięcia na konkursach i wystawach.

Formy pracy:

 • Analiza danych konstrukcyjnych zawartych w instrukcji.
 • Przeliczenie skali samolotu zawartej w danych modelu.
 • Sporządzenie procesu technologicznego.
 • Przygotowywanie elementów szkieletu do klejenia (naklejenie na karton, piłowanie).
 • Analiza wykonania elementów ruchomych.
 • Wykonanie elementów ruchomych oraz zwiększających estetykę samolotu (kabina umożliwiająca pokazanie wnętrza, wsporniki i koła, śmigła, statecznik pionowy, barwy maskujące itp.).
 • Lakierowanie modeli.
 • Udział w konkursach modelarskich.
 

Blok tematyczny: pojazdy kołowe

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Określa podstawowe dane techniczne pojazdów kołowych:, długość, szerokość, wysokość, masa własna, masa całkowita, prędkość maksymalna, zużycie paliwa.
 • Przedstawia krótki rys historyczny wykonywanego modelu.
 • Przelicza skalę modelu na wymiar rzeczywisty.
 • Omawia cechy konstrukcyjne pojazdów kołowych.
 • Dokonuje doboru farb i wykonuje barwy maskujące na modelach.
 • Wprowadza własne rozwiązania konstrukcyjne do modelu (wykonanie elementów ruchomych, np. układ napędowy, pokrywa silnika, wieża, uzbrojenie itp.).
 • Dobiera właściwe materiały konstrukcyjne.
 • Eksponuje swoje osiągnięcia na konkursach i wystawach.

Formy pracy:

 • Analiza danych konstrukcyjnych zawartych w instrukcji.
 • Przeliczenie skali samolotu zawartej w danych modelu.
 • Sporządzenie procesu technologicznego.
 • Przygotowywanie elementów szkieletu do klejenia (naklejenie na karton, piłowanie).
 • Analiza wykonania elementów ruchomych.
 • Wykonanie elementów ruchomych oraz zwiększających estetykę pojazdów kołowych (wieża czołgu, uzbrojenie, gąsienice, koła, anteny nadawcze, elementy wyposażenia: beczki, łopaty, liny holownicze itp.).
 • Lakierowanie modeli.
 • Udział w konkursach modelarskich.

Blok tematyczny: okręty

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Określa podstawowe dane techniczne okrętów: wyporność, długość, szerokość, zanurzenie, moc, prędkość, załoga, opancerzenie, uzbrojenie.
 • Wymienia krótki rys historyczny wykonywanego modelu.
 • Przelicza skalę modelu na wymiar rzeczywisty.
 • Omawia cechy konstrukcyjne okrętów.
 • Dokonuje doboru farb i wykonuje barwy maskujące na modelach.
 • Wprowadza własne rozwiązania konstrukcyjne do modelu (wykonanie elementów ruchomych).
 • Dobiera właściwe materiały konstrukcyjne.
 • Eksponuje swoje osiągnięcia na konkursach i wystawach.

Formy pracy:

 • Analiza danych konstrukcyjnych zawartych w instrukcji.
 • Przeliczenie skali okrętu zawartej w danych modelu.
 • Sporządzenie procesu technologicznego.
 • Przygotowywanie elementów szkieletu do klejenia (naklejenie na karton, piłowanie).
 • Analiza wykonania elementów ruchomych.
 • Wykonanie elementów ruchomych oraz zwiększających estetykę okrętu (działa, maszty, olinowanie, śruby napędowe itp.).
 • Lakierowanie modeli.
 • Udział w konkursach modelarskich.

Blok tematyczny: Latawce

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Określa dane konstrukcyjne latawca.
 • Dobiera długość ogona i formę wykonania.
 • Omawia cechy aerodynamiczne latawca.
 • Poprawnie wykonuje uzdy i dobiera ich długość.
 • Przygotowuje i organizuje stanowisko pracy.
 • Dobiera właściwe materiały konstrukcyjne.
 • Określa czynniki atmosferyczne wpływające na lot.

Formy pracy:

 • Analiza danych konstrukcyjnych latawców.
 • Omówienie sposobu doboru długości ogona, jego roli, sposobu wykonania uzdy i oklejenia latawca papierem oraz doboru właściwych materiałów konstrukcyjnych.
 • Porównywanie różnych rodzajów latawców: skrzynkowe, półpłaskie, płaskie.
 • Ozdabianie i kolorowanie latawców.
 • Loty wykonanych latawców na boisku szkolnym.
 • Udział w konkursach „Święto Latawca”.

Działalność uczniów

 • Wykonanie makiet, modeli.
 • Przygotowanie wystawy.
 • Napisanie artykułów i umieszczenie ich na szkolnej stronie internetowej.
 • Prowadzenie dyskusji, prezentowanie własnego zdania.
 • Udział w konkursach modelarskich.
 • Projektowanie działań zmierzających do wprowadzania innowacji.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i recyklingu (racjonalne wykorzystywanie materiałów konstrukcyjnych).
 • Umiejętność zaplanowania i organizowania stanowiska pracy
 • Opracowanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i wyciągnięcie wniosków z ich wdrażania.

Piotr Owczarek