Pasowanie klas I

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że szkoła nie może podejmować czynności związanych z zawieraniem umów na rzecz uczniów w ramach grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. „NNW szkolne” na rok szkolny 2023/2024. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolną wolą każdego rodzica.

Nie oznacza to, że bezpieczeństwo uczniów nie jest szkole obojętne. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z ofertami firm ubezpieczeniowych.

Linki do ofert w formacie *pdf: