Robert Schuman

Robert Schuman naszym patronem

Nasza szkoła od 23 listopada 2004 r. nosi imię Roberta Schumana. Czy to przypadek? Na pewno nie. Z całą odpowiedzialnością zdecydowaliśmy, by właśnie Robert Schuman był naszym patronem. Dlaczego? A czy jest człowiek, który bardziej zasługuje na taki „żywy pomnik” jakim jest nasza szkoła? Ktoś może powiedzieć, że tak, że w historii było wiele takich osób. Zapewne, ale my spośród nich wybraliśmy właśnie Roberta Schumana. To jego dokonania a także osobowość miały wpływ na nasz wybór.

Prosty, skromny i uprzejmy oto cechy, którymi określali Roberta Schumana jego przyjaciele i znajomi. To człowiek prawy, wierny zasadom, ale równocześnie postępowy. Gorący zwolennik nowatorskiego pojęcia patriotyzmu, według którego „liczy się przede wszystkim miłość do współbraci, nie zaś zewnętrzne przywiązanie do miejsc” Robert Schuman był człowiekiem wierzącym, ale nikomu nie narzucał swych poglądów. Tak w życiu prywatnym, jak i publicznym kierował się zasadami pełnej tolerancji i demokracji. Obce mu było przekonanie o własnej wyższości i nieomylności.

Dla niego „wartość Europy to Europa wartości” To on powiedział, że Europa musi czuć się solidarna w obronie przeciw agresji, w walce z ubóstwem, w obronie godności ludzkiej, wolności i sprawiedliwości. To on wziął na siebie całą odpowiedzialność za realizację jednego z największych wydarzeń XX w. Wystąpił z propozycją pojednania dwóch największych w Europie wrogów Francji i Niemiec, czym zapoczątkował trwający do dziś proces integracji Europy. Według Schumana „zjednoczenie Europy powinno nie tylko zwiększać dobrobyt, ale przede wszystkim musi zapewnić pokój. A czy jest możliwy rozwój człowieka bez pokoju? On twierdził, że Europa jest niekompletna bez państw, które po 1945 r. znalazły się pod uciskiem komunistycznym, czym otworzył nam, Polakom, i całej Europie środkowo-wschodniej drogę do zjednoczonej Europy.

Obecnie po ponad 40-stu latach od śmierci Roberta Schumana jego myśli, plany i zasady są nadal aktualne, a my, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Roberta Schumana pragniemy, by były dla nas drogowskazem.