Rysunki kredą na tablicy

Podziękowania dla nauczycieli naszej szkoły za zorganizowanie akcji edukacyjnej Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Podziękowania za zorganizowanie akcji edukacyjnej Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

O autorze