Uczniowie uczestniczący w akcji Dzień Głośnego Czytania

W tym roku z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (29 września) dzieci słuchały baśni. W akcję włączyła się cała szkoła.

Uczniów z klas pierwszych i drugich odwiedził dyrektor oraz inni pracownicy naszej szkoły. Dorośli czytali książkę pt. „Bajka o rybaku i rybce” lub „Szewczyka Dratewkę”. Po wysłuchaniu utworów maluchy wykonały rysunki, które zostały wyeksponowane w gablocie lub ozdobią wnętrze szkolnej biblioteki.

W klasach trzecich uczniowie z kl. VI zapoznali młodszych kolegów z baśnią H. Ch. Andersena „Świniopas”. Natomiast w klasach starszych odbyły się mini konkursy czytelnicze o tytuł Mistrza Głośnego Czytania. W klasie IVa tytuł ten przypadł Gabrysi Cichoń, w IVb – Mai Maślak, w IVc – Przemkowi Szymczakowi, w Va – Julce Kwiatkowskiej, w Vb – Oli Frejmut, a w VI Wiktorowi Rudnickiemu.

Tytuł „Szkolnego Mistrza Głośnego Czytania” uzyskał Przemek Szymczak.

Wszyscy Mistrzowie Głośnego Czytania otrzymali nagrody.

Dziś również zostały wylosowane nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki literackiej. Nagrodzone osoby to: Michalina Boruch (kl. Ib), Lila Kiszka (kl. Ic), Zosia Leśniak (kl. IIa), Szymon Radecki (kl. IIb), Adam Staniszewski (IIIb), Lila Czapska (Kl. IIIc).

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję.

K. Borecka

O autorze