Uczniowie klasy I siedzący w ławkach

Uczniowie klasy IB wzięli udział w projekcie edukacyjnym BohaterON w Twojej Szkole. To część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!. Kampania ma na celu upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację, a także promocję patriotycznych postaw.
Projekt realizowany jest pod patronatami: Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Partnerem merytorycznym Projektu jest Instytut Pamięci Narodowej.

Uczniowie obejrzeli przedstawienie kukiełkowe „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Opowiadali, czym jest według nich patriotyzm i jak dziecko może pokazać, że jest patriotą. Narysowali ilustracje, z których powstała książeczka pt. „Jestem patriotą”. Poszerzali swoją wiedzę o Ojczyźnie. Wykonywali również laurki, w których zapisywali podziękowania i życzenia dla uczestników Powstania Warszawskiego.

Katarzyna Staszczyk

O autorze