Laptop

Uwaga, szanowni mieszkańcy Wałcza

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY OŚWIADCZENIA w ramach konkursu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

W związku z doprecyzowaniem Regulaminu Konkursu, prosimy o PILNE dostarczenie przez osoby, które tego nie uczyniły POTWIERDZENIA ZATRUDNIENIA członka rodziny w PPGR (świadectwo pracy, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych) w terminie do 3 GRUDNIA 2021 r.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz z informacją czyjego oświadczenia dotyczą dokumenty.

O autorze