Burmistrz Miasta Wałcz - Maciej Żebrowski

Dnia 25 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu odbyła się uroczystość nadania sztandaru i zakończenia roku szkolnego. To bardzo ważny dzień, który zapisze się na kartach historii szkoły, w pamięci gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Miasta Wałcz – Maciej Żebrowski, Przewodniczący Rady Miasta – Paweł Łakomy, Starosta Wałecki – dr Bogdan Wankiewicz, kierownik Oddziału Zamiejscowego Delegatury Kuratorium Oświaty – Jolanta Będlin, Członkowie Prezydium Rady Rodziców, proboszcz parafii Św. Mikołaja – Antoni Badura, Prezes Oddziału ZNP – Jadwiga Grzonkowska, ostatni dyrektor SP im. Marii Konopnickiej – Wiesława Płuciennik, klasa IV a, VII a, VIII a i delegacje klas pierwszych, drugich i trzecich wraz z wychowawcami. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Dyrektor Andrzej Łojewski w swoim przemówieniu przybliżył zebranym gościom sylwetkę patrona szkoły Roberta Schumana.

Fundatorzy sztandaru przybili symboliczne gwoździe, sztandar został poświęcony i przekazany przez przewodniczącego Rady Rodziców p. Cypriana Berdysiaka na ręce dyrektora, który przyjął go z należytą powagą – jako symbol tradycji i najwyższych wartości. Następnie sztandar został przekazany na ręce chorążego pocztu sztandarowego Mikołaja Dobrowolskiego. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Maja Gibczyńska zaprosiła wszystkich zebranych uczniów do uroczystego ślubowania, które było wyrazem szacunku i czci oddanej sztandarowi.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród wyróżnionym uczniom. Nagrodę najlepszego absolwenta otrzymała Maria Sitkowska z klasy VIII a.

W nawiązaniu do idei patrona szkoły Roberta Schumana, uczniowie klasy VII a, w części artystycznej wykonali układ taneczny z flagami państw Unii Europejskiej.

O autorze