Flagi Unii Europejskiej

Rodzice, Pracownicy szkoły,
Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie!

Święto Szkoły, Dzień Patrona to w kalendarzu każdej szkoły dzień wyjątkowy. Święto Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu a wcześniej Gimnazjum nr 2 w Wałczu od roku 2004 jest związane z postacią oraz dorobkiem Roberta Schumana, który 9 maja 1950 roku wygłosił tzw. Deklarację Schumana. Zapowiadała ona pokojowe współistnienie krajów europejskich a w niedalekiej przyszłości stała się podstawą integracji naszego kontynentu i powstania Unii Europejskiej. Ze względu na znaczenie Deklaracji Schumana Parlament Europejski ustanowił dzień jej wygłoszenia Dniem Europy, a jej twórcy nadał tytuł „Ojca Europy”.

Dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu Dzień Europy, podobnie jak dla większości mieszkańców naszego kontynentu to radosne święto. Jest to dzień w którym określenia pokojowe współistnienie, współpraca, wyrozumiałość, otwarcie na problemy innych nabierają szczególnego znaczenia.

Wspierając Europę, wychowując uczniów w duchu wartości europejskich  jesteśmy przekonani, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu, – przyczynia się do kształtowania mądrych i odpowiedzialnych obywateli naszego miasta, kraju i Europy.

Z okazji Święta Szkoły wszystkim pracownikom serdecznie dziękuję za codzienną wytrwałą pracę, a Uczniom oraz ich Rodzicom życzę pogody ducha, wytrwałości, wiary we własne siły  oraz wielu sukcesów.

Andrzej  Łojewski
Dyrektor szkoły

O autorze