Spotkanie uczniów klasy I z panią bibliotekarką

„Piękna nasza Polska cała” to hasło krzyżówki, którą należało rozwiązać w ramach konkursu czytelniczego Polskie miasta w baśni i legendzie. Jak zwykle moja propozycja zabawy spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów.

Nagrodę książkowa wylosowała Maja Rokita z klasy IIIb. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali czekolady. Dziękuję uczniom za zaangażowanie.

Dziękuję również młodszym dzieciom, które wzięły udział w mini konkursie z okazji Dnia Matki.

Krystyna Borecka

O autorze