Dziewczyna i laptop

Osoby odpowiedzialne w szkole za naszą dalszą karierę edukacyjną rozpoczęły działania zmierzające do uświadomienia nam naszych umiejętności i mocnych stron. Wszystko po to, byśmy określili cele na przyszłość i wybrali szkołę, w której chcemy kontynuować naukę po szkole podstawowej.

Od września pani pedagog umawia nas do PPP w celu określenia naszych predyspozycji zawodowych. Nauczyciele, wychowawca, psycholog i pedagog organizują nam zajęcia wspierające, motywujące i określające nasze predyspozycje. Na początku marca pani pedagog przedstawiła nam plan działania skierowanym do naszej klasy. W marcu będą odwiedzać nas na zajęciach zawodoznawczych i godzinie wychowawczej przedstawiciele szkół średnich z terenu miasta Wałcza i powiatu wałeckiego.

15 marca 2022r. mieliśmy możliwość wysłuchania pierwszej oferty pani pedagog i psycholog z Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Oferta, jaką panie przedstawiły, była szczególnie korzystna dla osób ze spektrum autyzmu. Placówka jest całkowicie dostosowana do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kierunki, w których szkoła kształci, to ogrodnictwo, cukiernictwo
i rolnictwo. W naszej klasie jest mało osób zainteresowanych akurat tymi kierunkami, gdyby liceum zaproponowało nam szerszą gamę możliwości, to na pewno więcej osób byłoby chętnych do nauki w tej szkole. Szkoła jest kameralna i nowoczesna, ma miejsca na zajęcia praktyczne dla osób przyswajających tam wiedzę. Dodatkowo dla osób dojeżdżających jest możliwość zamieszkania w internacie.

23 marca będą gościć u nas kolejni przedstawiciele szkół średnich: 1 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego oraz Zespół Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Czekamy z niecierpliwością. Niech stanie się jasność. Cel coraz bliżej.

CDN

Nikola Zawada, Barbara Frejmut

O autorze