Flagi Uni Europejskiej

Szanowni Pracownicy szkoły,
Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie!

Święto Szkoły, Dzień Patrona to w kalendarzu każdej szkoły dzień wyjątkowy. Święto Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałczu, wcześniej Gimnazjum Nr 2 w Wałczu, od roku 2004 jest związane z postacią oraz dorobkiem Roberta Schumana, który 9 maja 1950 roku wygłosił tzw. Deklarację Szumana. Zapowiadała ona pokojowe współistnienie krajów europejskich, która w niedalekiej przyszłości stała się podstawą integracji naszego kontynentu i powstania Unii Europejskiej. Ze względu na znaczenie Deklaracji Schumana Parlament Europejski ustanowił dzień jej ogłoszenia Dniem Europy, a jej twórcy nadał tytuł „Ojca Europy”. Pokojowe współistnienie narodów Europy nabiera szczególnego znaczenia w czasach, kiedy zostało ono zakłócone tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie. Święto, które powinno być radosne zmusza do refleksji, otwarcia na problemy oraz pomocy dla tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Wspierając Europę, wychowując uczniów w duchu wartości europejskich, jesteśmy przekonani że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Szumana w Wałczu kształtuje mądrych i odpowiedzialnych obywateli naszego miasta, kraju i Europy.

Z okazji święta szkoły wszystkim pracownikom serdecznie dziękuję za codzienną wytrwałą pracę, a wszystkim Uczniom życzę pogody ducha, wytrwałości, wiary we własne siły oraz wielu sukcesów.

Andrzej Łojewski
Dyrektor szkoły

O autorze