Powstańcy warszawscy

Dyplom dla szkoły za udział w akcji Bohateron

Dyplom dla za udział w akcji Bohateron

Źródło zdjęcia: ipn.gov.pl

Opis zdjęcia

Powstańcy czekający na wymarsz do niewoli 4 października 1944 r. przy ul. Śniadeckich w Śródmieściu.
Fot. Edward Wojciechowski.
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego (koloryzacja Mikołaj Kaczmarek).

O autorze