Chłopiec przeglądający strony internetowe na tablecie

Tym razem z przeprowadzonej w szkole diagnozy dotyczącej oczekiwań rodziców, stanu samopoczucia i bezpieczeństwa uczniów wynika, że główną przyczyną niepowodzeń szkolnych uczniów są destrukcyjne zachowania wywołane zbyt częstym obcowaniem
z Internetem oraz prześladowania rówieśnicze w sieci. 14 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 38 odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów kl. II a, II b prowadzone przez asp. Beatę Budzyń na temat:

  • Co nasze dzieci robią w Internecie – jak z nimi o tym rozmawiać, jak zapobiegać destrukcyjnym zachowaniom i jak na nie reagować?
  • Prześladowanie rówieśnicze – temat tabu?
  • Hejt Stop – aspekty prawne mowy nienawiści.

Internet jest obecnie jednym z najbardziej popularnych mediów wykorzystywanym w niemalże wszystkich dziedzinach życia. Dzięki niemu mamy szybki i łatwy dostęp do wiadomości, informacji kulturalnych, sportowych, wiedzy fachowej. Ale jest to również doskonały sposób na komunikowanie się, robienie zakupów czy też dokonywanie transakcji bankowych. Należy uświadomić sobie, że każdy, kto korzysta z usług oferowanych w sieci, jest konsumentem i każdy powinien czuć się bezpiecznie, dokonując różnego rodzaju czynności za jego pośrednictwem. Każdy, a przede wszystkim dzieci.

Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę.

Do szkodliwych treści zazwyczaj zalicza się:

  • treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące relacje seksualne z wykorzystaniem przemocy oraz nietypowe i dewiacyjne zachowania seksualne;
  • treści prezentujące przemoc i okrucieństwo, np. w filmach bądź brutalnych grach komputerowych;
  • treści promujące zachowania autodestrukcyjne – samookaleczenia lub samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia, np. wyniszczające diety (tzw. ruch pro-ana), zażywanie narkotyków lub dopalaczy;
  • treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści wobec różnych grup społecznych, narodowościowych, religijnych lub osób.

Kontakt z takimi materiałami często powoduje wystąpienie wysokiego poziomu negatywnych emocji oraz zaburza prawidłowy rozwój i obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka. Niepożądane treści oglądane przez dzieci i młodzież mogą kształtować w nich fałszywe poglądy na temat sfery intymnej i stanowić wypaczoną edukację. Kontakt dzieci z tego rodzaju treściami może prowadzić do problemów w sferze seksualności w późniejszym wieku. Kontakt z przekazami pełnymi przemocy, np. poprzez gry komputerowe, może mieć negatywny wpływ na psychikę dzieci i prowadzić do większej tolerancji na przemoc lub wręcz agresji.

Podczas spotkania prowadząca uświadomiła rodzicom najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Na co dzień nie chwalimy i nie zwracamy uwagi na pozytywne zachowania naszych dzieci, więc one chcą zwrócić na siebie naszą uwagę swoim zachowaniem. Chwalmy i dostrzegajmy, kiedy dziecko zrobi coś dobrego, uśmiechajmy się do niego, wtedy będzie mniej nienawiści w mediach. Przede wszystkim to my powinniśmy spędzać czas z dzieckiem, nie komputer.

Barbara Frejmut

O autorze