Uroczystość otwarcia Ekopracowni wykonanej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – 9.10.2023  r.