Zajęcia plastyczne dla dzieci

Nie taki diabeł (szkoła) straszna, jak go (ją) malujemy!!!
Szkoła to nie tylko nauka, egzaminy i oceny

Edukacja opiera się na relacjach. Kryzys epidemiologiczny spowodował, że wielu z nas doświadczyło, jak ważne w życiu są relacje z innymi ludźmi i jak trudno się rozwijać, gdy potrzeba bliskości i więzi nie są zaspokojone. Im jesteśmy młodsi, tym bliskość, przywiązanie i kontakty z innymi w większym stopniu wpływają na jakość naszego życia i nasze codzienne funkcjonowanie.

Edukacja opiera się na relacjach. Budowanie więzi i dobry klimat na lekcji wpływają na sukcesy edukacyjne dzieci, chronią przed poczuciem przeciążenia i stresem.

Przytłaczająca nieobecność

Po ogłoszeniu stanu pandemii dzieci i młodzież poza doświadczeniem trudności związanych z pandemią i sytuacją własnej rodziny musiały nauczyć się, jak być uczniem szkoły zdalnej. Dodatkowym kłopotem były i są ograniczenia
w kontaktach z rówieśnikami i ważnymi dla nich dorosłymi, np. nauczycielami.

Szkoła to przestrzeń, w której młodzi ludzie nabywają umiejętności uczenia, rozwijają swoją inteligencję społeczną i emocjonalną. To w szkole kształtują się procesy społeczne, wzajemne relacje uczeń –nauczyciel, relacje rówieśnicze.

Budowanie relacji online także jest możliwe. Szkoły skupiły się głównie na technicznej organizacji kształcenia. Na poszukiwaniu pomysłów i narzędzi służących integracji, pracy grupowej i emocjonalnemu wspieraniu uczniów
w formie zdalnej nie starcza często sił i środków. Na kryzys epidemiologiczny nałożył się kryzys edukacyjny i relacyjny, czego skutki będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas.

W związku z tym pojawiły się negatywne emocje! Są one wskazówką, że sytuacja zrobiła się niebezpieczna. Energia, która mogłaby być wykorzystana do nauczania, jest wykorzystana do ochrony przed negatywnymi skutkami stresu. W sytuacji stresu myślenie i rozwiązywanie problemów działa coraz gorzej. Dlatego gdy uczniowie i uczennice przeżywają negatywne emocje, priorytetem jest udzielanie im wsparcia w przywróceniu równowagi psychicznej, bez której zdobywanie wiedzy nie będzie możliwe. Jeśli nauczyciel zbudował z klasą bliskie relacje, to ta grupa stanowi sieć wsparcia. W ten sposób obniży stres, łatwiej zauważy, że ktoś potrzebuje pomocy.

Edukacja zdalna i co dalej?

Warto więc wyciągnąć wnioski z doświadczeń: priorytetem szkoły w czasie pandemii, niezależnie od formy kształcenia, powinna być strefa emocji i relacji. Dlatego ważne dla nas, pedagogów jest, by nie skupić się tylko na nadrabianiu luk w realizacji podstawy programowej po czasie kształcenia zdalnego. Ważna jest troska o dobrostan młodych ludzi, a także udzielanie pomocy psychologicznej tym uczniom, którzy jej potrzebują, gdyż ich sposoby radzenia okazały się niewystarczające. Nauczyciele mogą być tymi osobami, które jako pierwsze zauważą, że doświadczony stres u danego ucznia przerodził się
w kryzys emocji. W takiej sytuacji niezbędna może okazać się pomoc specjalistów-psychoterapeutów i psychiatrów.

Porozmawiajmy o tym z zaufanymi osobami, ale też starajmy się nie obciążać nadmiernie innych swoim lękiem, nie nakręcajmy wzajemnie spirali paniki. Może warto porozmawiać z profesjonalistą? Wielu psychologów w tym czasie świadczy usługi porady, nie tylko online.

Z porad i konsultacji prowadzonych z Państwem każdego dnia wynika, że wszyscy mamy ogromną potrzebę wzajemnego wsparcia, pomocy i wspólnej rozmowy. W tych trudnych czasach borykamy się z wyzwaniami dnia codziennego wynikających z braku bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem terapeutą, rówieśnikami i znajomymi. By zwiększyć wachlarz możliwości kontaktu, pomóc i wesprzeć Was w pokonywaniu  nadmiaru nowych obowiązków, zapraszam do współpracy ze specjalistami współpracującymi z instytucjami pomocowymi z terenu miasta Wałcz.

Szczególnie polecam działalność Fundacji Planeta Kreatywna (Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna), która prowadzi spotkania indywidualne dla młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki uzależnień i współuzależnień, mediacji, terapii pedagogicznej, terapii uzależnień, komunikacji i relacji.

Fundacja Planeta Kreatywna

Monika Muszyńska-Kujas
Tel. 501763414
Pocztowa 17/4
Kontakt: 503189936
wtorek, godz. 12-19
środa, godz. 11-18.30
piątek, godz. 12-15

Spotkania odbywają się TYLKO po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniach online – SKYPE planetakreatywna.

Działalność świetlicy w formie on-line.
poniedziałek – czwartek, godz. 15-17, dyżur pełni wychowawca świetlicy
wtorek, godz. 17-19, dyżur pełni terapeuta, socjoterapeuta.
Kontakt: 533 371 449, 533 306 283

Kadra wychowawcza jest pedagogiczna, udziela informacji z zakresu komunikacji, relacji, konfliktów rodzinnych, pomocy pedagogicznej w związku z nauczaniem zdalnym, udziela informacje gdzie można uzyskać pomoc
i z jakiego zakresu.

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze w Wałczu (placówka Caritas ul. Okulickiego

Tel. 532 088 840
Proponuje „Odrabianki”
wtorek-czwartek,15.00-16.30-bezpatna pomoc edukacyjna dla dzieci  i młodzieży.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dyżur w godzinach pracy pełni psycholog
p. K. Wierzbińska pod tel. 673450537.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanego projektu Regionalne Centrum Kryzysowe oferuje pomoc specjalistów i psychologów:

p. Angliki Marcinkowskiej,
p. Pauliny Łakomy
p. Joanny Baj- Skierkowskiej

(istnieje możliwość dojazdu do domu osoby potrzebującej wsparcia)
tel. 673450537.

Nie taka szkoła straszna!

Czas spędzany w izolacji uzmysłowił nam, że dobrej jakości relacje i pozytywne emocje są niezwykle ważne w codziennym funkcjonowaniu. Szukamy nowych form ich nawiązania i podtrzymania. Nauczyciele uznają sferę wychowania i opieki, związki z emocjami i relacjami za deficytowe obszary szkoły w edukacji zdalnej. Dzieci i młodzież tęsknią za szkołą rozumianą jako społeczność, za kolegami i nauczycielami.

Każdy kryzys jest szansą. Ten w odniesieniu do edukacji pozwala na nowo docenić rolę szkoły w rozwoju dzieci, nie tylko w sferze dydaktycznej. Relacje związane z dobrym klimatem emocjonalnym powinny być dostrzeżone i wspierane, nie tylko przez nauczycieli, ale i przez rodziców.   

Lekcje w domu to lekcje życia. Rodzice stali się nauczycielami, kolegami, i koleżankami z ławki. Nauczanie zdalne jest okazją do sprawdzenia się i zacieśnienia rodzinnych więzi albo daje poczucie porażki, emocjonalnego wyczerpania i zawodu.  Po tym doświadczeniu mamy do odrobienia lekcję. Musimy dostrzec, że szkoła  to nie tylko nauka, ale relacje i emocje. Ten wymiar szkoły zasługuje na docenienie i pielęgnowanie.

Zapraszam do skorzystania z wiedzy specjalistów

Pozdrawiam, dziękuję za współpracę i zaufanie.

Życzę zdrowia, cierpliwości i spokoju.

Barbara Frejmut

Artykuł zredagowano na podstawie wypowiedzi prof. Sylwi Jaskulskiej, prof. Barbary Jankowiak publikowanej w Psychologii Dziecka

O autorze