Laboratoria Przyszłości - logo

 

Kiedy sanki nie śmigają, to mamy inne zabawki. Uczniowie naszej szkoły odkrywają tajniki różnych zastosowań technologii informacyjnej i wykorzystania możliwości urządzeń, które mamy do dyspozycji. Na warsztat wzięliśmy drukarkę 3D dającą nowe możliwości w różnych dziedzinach. Zapoznaliśmy się z podstawami grafiki trójwymiarowej, obróbki projektów i technologii druku 3D. Laboratoria Przyszłości dają nam możliwość nauki poprzez zaangażowanie w pełen proces twórczy.

 

O autorze