G2 Wałcz

Rekrutacja
do Szkoły Podstawowej nr 2
w Wałczu

G2 Wałcz


Dokumenty do pobrania i wypełnienia

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
załącznik nr 1


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej
załącznik nr 2


Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki
załącznik nr 3

Rekrutacja do szkoły - plakat z informacjami