Klasa I - chłopcy siedzący w ławce

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Mamo, Tato, Babciu, Dziadku Uczniów kl. I c!

Od dziś, to jest 20.05.2021 r. do końca grudnia 2021 roku w kl. I c będzie realizowany program promujący zdrowie i dobre samopoczucie dzieci. Nazywa się „Przyjaciele Zippiego”. Jest on adresowany do dzieci z klas I – III i ma na celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stają na co dzień w szkole i w domu. Dzieci, poprzez czytanie opowiadań, rozmowy, gry i zabawy, będą się uczyły rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać dobre relacje z innymi, a przede wszystkim, jak radzić sobie na co dzień z trudnościami i problemami.

Przyjaciele Zippiego, to międzynarodowy program, który jest realizowany w wielu krajach na całym świecie. W Polsce został wprowadzony w 2005 r. i uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotychczas już ponad 200 tysięcy dzieci w szkołach i przedszkolach w całym kraju korzystało z tego programu i wszyscy są zgodni co do przydatności tego typu zajęć dla małych dzieci.

Program Przyjaciele Zippiego został zbudowany na założeniu, że jeśli wyposażymy dzieci w podstawowe kompetencje społeczno-emocjonalne i nauczymy je, jak sobie radzić z trudnościami i problemami – to będą korzystać z tych umiejętności w całym swoim życiu, a szczególnie w okresie dorastania. Przeprowadzane badania ewaluacyjne pokazały, że udział w programie „Przyjaciele Zippiego” pozytywnie wpływa na osiągnięcia szkolne, a także jest pomocny przy przekraczaniu progu szkolnego.

Uczestnicząc w zajęciach programu „Przyjaciele Zippego” dzieci zyskują poczucie kompetencji, wiarę w siebie i swoje możliwości, a także rozwijają podstawowe kompetencje społeczne i emocjonalne – co
stanowi wspaniały kapitał na całe życie. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu i będą prowadzone przez psychologa szkolnego Liliannę Szymańską, która posiada uprawnienia do realizacji tego programu.

Barbara Frejmut

O autorze