Książki stojące na półce

Dzisiaj zostały wręczone nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie fotograficznym pod hasłem „Moje książki i książeczki”. Do biblioteki dostarczono przepiękne zdjęcia i tak naprawdę to wszyscy ich autorzy zasłużyli na nagrody.

Pierwsze miejsce przyznano Kseni Popiwczak (kl Ib) i Antoninie Grabiec (kl. IVa). Oldze Welenc (kl. Ia) i Kacperowi Szewczykowi (kl. IIc) przypadło drugie miejsce. Za trzecie miejsce nagrodzone zostały Emilia Kwiatkowska (kl. V) i Amelia Grusiecka (kl. IIb). Zwyczajem już jest to, że uczestnicy konkursu sami wybierają sobie nagrody książkowe.

Wszystkie prace można podziwiać w gablocie na korytarzu i w bibliotece.

Krystyna Borecka

O autorze