Granty PPGR - plakat informacyjny

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność poinformować, iż złożone przez Gminę Miejską Wałcz dokumenty niezbędne do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zostały poprawnie zweryfikowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W związku z powyższym, umowa została podpisana i weszła w życie w dniu 14.03.2022 r.

Grantodawca w przeciągu kilku najbliższych tygodni przeleje na konto Gminy Miejskiej Wałcz środki niezbędne do zakupu sprzętu komputerowego, a Gmina Miejska Wałcz ogłosi przetarg na jego zakup. Z powodu bardzo dużej ilości osób biorących udział w konkursie Organizator (Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa) zmniejszył kwoty przeznaczone na zakup sprzętu. Na zakup komputera przewidywano pierwotnie 3.500,00 – obecnie 2.500,00 zł, na zakup tabletu 1.500,00 – obecnie 1.000,00 zł.  W związku z tym Organizator zezwolił na zakup laptopów zamiast wnioskowanych komputerów stacjonarnych.

O kolejnych etapach konkursu będziemy Państwa informować.

Jednocześnie informujemy, iż Organizator Konkursu zatwierdził jedynie te wnioski, do których dołączona była wymagana w regulaminie konkursu grantowego dokumentacja:

  • potwierdzająca zatrudnienie przodka w PGR,
  • potwierdzająca pokrewieństwo w linii prostej dziecka z przodkiem pracującym w PGR,
  • potwierdzająca, że dziecko uczy się w szkole podstawowej lub średniej w systemie dziennym lub uczęszcza do przyszkolnej „zerówki”,
  • potwierdzająca, że dziecko nie otrzymało wcześniej komputera do nauki zdalnej,
  • potwierdzająca, że dziecko mieszka w Wałczu.

Zapewniamy Państwa, iż mimo ciągłych zmian wprowadzanych przez Organizatora oraz bardzo krótkiego czasu jaki dano nam na zebranie i weryfikację uzupełnień dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najwięcej wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Niestety pomimo naszego i Państwa działania w tej kwestii nie wszystkie wnioski udało się zweryfikować pozytywnie.

UWAGA!

Osoby, których wnioski nie zostały uzupełnione otrzymają od nas pismo uzasadniające negatywną weryfikację.

Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod nr telefonu: 67 258 44 71 w. 61.

O autorze